TERSONSYNDROOM - OORZAKEN, SYMPTOMEN EN BEHANDELING - OOGHEELKUNDE

Wat is het syndroom van Terson en hoe het wordt veroorzaaktEditor'S Choice
Drenol
Drenol
Het syndroom van Terson is een intra-oculaire bloeding die optreedt als gevolg van een toename van de druk in de hersenen, meestal als gevolg van een craniale bloeding als gevolg van bijvoorbeeld een scheuring van een aneurysma of een traumatisch hersenletsel. Het is niet exact bekend hoe deze bloeding optreedt, die zich meestal in belangrijke gebieden van de ogen voordoet, zoals het glasvocht, het gelatineuze vocht dat het grootste deel van de oogbol vult, of het netvlies, dat cellen bevat die verantwoordelijk zijn voor het gezichtsvermogen, en die kunnen ontstaan ​​in volwassenen of kinderen.